Telšių suaugusiųjų mokykla

DĖL TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS LIKVIDAVIMO

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Mokyklos direktorius, Gediminas Simanavičius

 

„Mokėkime gyventi ir dūžtančiose formose‘‘ (Vytautas Mačernis)

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Nuo kovo vidurio pradėjus plisti koronavirusui ir Lietuvoje netikėtai paskelbus karantiną, pasaulis tarsi sudužo: užsidarė valstybių sienos, sutriko darbo ir mokymosi ritmas, žmonių širdyse pasklido baimė ir nerimas. Tačiau netikėtai pasikeitęs gyvenimas sutrikdė ne visus.

 

Suaugusiųjų mokyklos IIIn klasės mokinė Rasa Ruginienė, išgirdusi apie grėsmingo viruso keliamą pavojų, iš karto nusprendė imtis labdaringos veiklos. Ji su savo dukrelėmis pradėjo siūti apsaugines veido kaukes ir dalinti jas žmonėms nemokamai. Pradžioje kaukėmis aprūpino Platelių kaimo bendruomenę, vėliau savo veikla pasidalino Facebook. Sužinoję, kad galima įsigyti kaukių, į Rasos namus užsuko ir nepažįstamų žmonių iš Kretingos, Plungės, Skuodo. Visi buvo nustebę, kad už kaukių siuvimą moteris neima pinigų. Kai kurie teigė užsisakę internetu ir pakloję nemažus pinigus (nuo 10 iki 20eurų). Tokių atvejų, kai už darbą neimama pinigų, šiandieniniame sumaterialėjusiame pasaulyje jau ir su žiburiu beveik neberasi. Rasa apgailestauja, kad dabar dauguma rūpinasi tik materialinėmis gėrybėmis, vieni kitus kritikuoja, smerkia o patys jokia prasminga veikla nenori užsiimti. Moteris, gimusi ir užaugusi Telšių rajone, Gedrimų kaime, dabar gyvena Plateliuose. „Jaučiu didžiulę trauką Žemaitijai, mano kamienas Plateliuose, o šaknys Telšiuose‘‘ – atviravo moksleivė. Ji teigia labai mylinti savo krašto žmones, todėl ir stengiasi jiems padėti.Darydama gerus darbus, ji jaučiuosi pakylėtai, kartais prisimena poeto Just. Marcinkevičiaus kūrinio „Mažvydas‘‘ žodžius :„Jei kuo ir šviečiam, tai gerais darbais./ Tikėjimas-ir tas be gero darbo-/Kaip valtis be irklų.‘‘ Taigi, pagrindinis Rasos gyvenimo tikslas padėti žmonėms, ypač dabar, kai gyvename iš tiesų „dūžtančiose formose‘‘.

Altruistiškas Rasos pavyzdys įkvepia „šviesti gerais darbais‘‘, susitelkti ir padėti vieni kitiems išgyventi sudėtingą laikotarpį. Jei būsime vieningi ir geranoriškai padėsime vieni kitiems, tikrai įveiksime visas negandas.

 

Nuotolinio mokymosi tvarkaraštis

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Čia rasite nuotolio mokymosi tvarkaraštį

 

TAISYKLĖS MOKINIAMS MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

1. Pamokų vaizdo transliacijas, vaizdo medžiagą draudžiama įrašinėti, platinti be mokytojo ar mokyklos sutikimo.

2. Savo Facebook paskyros anketas pavadinkite vardu ir pavarde, venkite pseudonimų.

3. Nevartokite žodžių junginių, nesikeikite.

4. Rašykite lietuviškomis raidėmis.

5. Niekada nerašykite to, ko nenorėtumėte, kad būtų išviešinta, nenurodykite savo asmeninių kontaktų.

6. Į grupę kelkite tik su pamoka susijusią informaciją.

7. Apie patyčias internetinėje erdvėje informuokite klasės vadovą, dalyko mokytoją.

8. Prie dalyko grupės stenkitės jun4tis pagal pamokų tvarkaraštį.

9. Laikykitės mandagumo: pasisveikiname ir atsisveikiname.

 

 

MOKINIŲ DĖMESIUI!

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Direktorius Gediminas Simanavičius

Pavasario atostogos eina į pabaigą – karantinas ne.

Nuo 2020 m. kovo 30 dienos visi mokysimės nuotoliniu būdu, t. y. į mokyklą neiname, mokomės iš namų. Mokytojai yra paruošę programas nuotoliniam mokymui. Dirbsime per el. dienyną (TAMO), SKYPE, ryšio tinklą ir kt.

Mokysimės pagal nuotolinio mokymosi tvarkaraštį. Iškilus neaiškumams skambinkite klasių vadovams, dalykų mokytojams, jie visada yra pasiruošę padėti.

Linkiu visiems konstruktyvaus darbo, susiklausymo. Visi laikomės karantino taisyklių, nevaikštom po miestą, būname namuose.

Esant klausimams dėl skaitmeninių technologijų galite kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių - Sigitą Lapšį, tel. 8-671-02646

 

Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas

 

   

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-417 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. d.

Nr.

Vilnius


P a k e i č i u 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 7.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario atostogos

2020 m. kovo 13 d. – kovo 27 d.“

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius

   

Lietuvių kalbos dienos Suaugusiųjų mokykloje

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Aldona Norkienė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos iniciatyva vasario 16 – kovo 11d. Lietuvos įmonėse, įstaigose, visuomeninėse organizacijose vyksta Lietuvių kalbos dienos. Ši akcija vyksta jau 5-ą kartą.

Suaugusiųjų mokyklos bendruomenė taip pat aktyviai dalyvavo Lietuvių kalbos dienų renginiuose. Mokiniai per įvairių dalykų pamokas diskutavo apie lietuvių kalbos situaciją šiandieniniame pasaulyje. Jaunimo ugdymo skyriaus mokiniai piešė plakatus , sprendė kryžiažodžius, žaidė kompiuterinius žodžių žaidimus. Vasario 28-ą dieną į lietuvių kalbos kabinetą rinkosi moksleiviai ir mokytojai. Rašėme nacionalinį diktantą. Nors diktanto tekstas nebuvo lengvas, tačiau nacionalinio diktanto dalyviai pripažino, kad reikia būti tikrais patriotais ir stengtis išsaugoti bei tobulinti savo gimtąją kalbą. Kovo 3-ą dieną mokykloje lankėsi gimtosios kalbos puoselėtoja, poezijos savanorė - Sigita- Ieva Naglienė. Ji deklamavo populiariausių 2019 m. autorių poezijos kūrinius. Mokiniai nusčiuvę klausėsi J.Jasponytės, V. Grainytės, V.Kazielos, G.Kazlauskaitės, A.Šlepiko eilėraščių. Anot aktoriaus Rolando Kazlo, geriausi tekstai parašyti eilėmis. Dažnas skaitytojas teigia, kad geras eilėraštis veikia kaip burtažodis, kaip užkalbėjimas... Tuo galėjome įsitikinti klausydami talentingos poetės Sigitos – Ievos Naglienės deklamuojamų poezijos kūrinių.

Lietuvių kalbos dienos – tai puiki proga pamąstyti apie lietuviškumo svarbą, paraginti visus saugoti ir gerbti savo gimtąją kalbą, nes ji yra pats didžiausias dvasinis turtas. Anot R.Kiplingo, žodis – galingiausias vaistas, kurį sukūrė žmonija.


 

   

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Telšių suaugusiųjų mokykloje

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Telšių suaugusiųjų mokyklos jaunimo ugdymo skyriaus istorijos mokytojas Arūnas Raudonaitis

Niekas negali nugalėti TAUTOS, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę.

1989-jų metų rugpjūčio 23-osios Baltijos kelias parodė: MES ESAME!

1990-jų metų Kovo 11-oji paskelbė: LIETUVOS VALSTYBĖ YRA!

1991 –ųjų sausio 13-oji patvirtino: MES BŪSIME !

2020 m. sausio 13-ąją 29-ą kartą minėjome Laisvės gynėjų dieną. Visoje šalyje degė atminimo laužai, keliamos Lietuvos valstybinės vėliavos, sakomos kalbos, pagerbiančios įvykiuose žuvusius žmones. Prie Laivės gynėjų dienos paminėjimo, aktyviai prisidėjo ir Telšių suaugusiųjų mokykla. Mokykla aktyviai prisidėjo prie kelintus metus organizuojamos akcijos - Atmintis gyva, nes liudija. Akcijos metu, mokyklos languose degė žvakutės, buvo tragiški 1991 m. sausio 13-osios įvykiai, jų dalyviai.

 

   

Puslapis 1 iš 14