Telšių suaugusiųjų mokykla

Knygų mugė

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Balandžio 5 dieną mokykloje vyko knygų mugė, kurioje niekas nieko nepardavinėjo. Čia buvo pristatomos 34 naujos populiarios knygos, kurias įsigijo mokykla tarptautinio Grundtvig projekto „Neskaitanti visuomenė kelyje į raštingumą“ lėšomis. Mugės idėją realizavo lietuvių kalbos mokytoja S. Albrikienė ir bibliotekininkė V. Kupčinskienė. Šis renginys – bandymas įgyvendinti projekto tikslą: paskatinti visuomenę skaityti kuo įvairesnę ir kokybiškesnę literatūrą.

Knygas pristatinėjo ir mokytojai, ir mokiniai – tie, kurie buvo jau anksčiau jas skaitę.

 

Grupėse diskutavo apie klasikinės, populiariosios, pažintinės ir psichologinės literatūros intriguojančias naujienas mūsų bibliotekoje.

 

Austrijoje skambėjo žemaitiškos dainos

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Telšių suaugusiųjų mokykla antrus metus dalyvauja tarptautiniame Grundtvig mokymosi partnerystės projekte „Neskaitanti visuomenė kelyje į raštingumą“. 2011 metų vasario 24-27 d. Austrijos sostinėje Vienoje vyko projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos bei Lietuvos atstovai. Pagrindinis šio projekto tikslas – padėti menkai išsilavinusiems žmonėms integruotis visuomenėje, skatinti juos tobulėti, domėtis savo šalies kultūra.

Šiame susitikime pagrindinis dėmesys buvo skiriamas dainai – kaip tautos būdo, dvasingumo pažinimo raktui. Projekto dalyviai pateikė įdomių pranešimų, kaip daina galima sužadinti norą domėtis tautos istorija, papročiais, aiškinantis simbolius pereiti prie įvairios tematikos knygų skaitymo, taip pat buvo demonstruojami nauji aktyvinantys mokymo metodai.

Telšių suaugusiųjų mokyklos mokytoja Lina Galdikienė susirinkusiems pristatė mokytojų bei moksleivių sukurtą lankstinuką „Nuo knygos prie dainos...nuo tradicinio prie šiuolaikinio folkloro“, taip pat parodė filmuotą medžiagą apie žemaičių krašto folklorą. Projekto dalyviai buvo sužavėti išvydę tautinius rūbus, išgirdę autentiškas dainas bei pasakojimus apie dainų kūrimą ir jų prasmę. Jie ypač buvo nustebę, kad Lietuvoje dar yra išlikę senoviniai papročiai, dainuojamos liaudies dainos. Tuo jie įsitikino ir apsilankę mūsų mokykloje 2010 metų pavasarį, kai moksleiviai, vilkėdami tautiniais rūbais, dainavo senovines liaudies dainas apie linus.

Daugelyje Europos valstybių tautinė kultūra nyksta. Tuo galėjome įsitikinti stebėdami projekte dalyvaujančių šalių atstovų pristatymus apie dainos įtaką jaunimo gyvenime. Jaunosios kartos ugdytojai sudomina jaunimą daugiausiai šiuolaikinėmis populiarių autorių atliekamomis dainomis, nes tautinių dainų niekas nebemoka ir nenori jų prisiminti. Ypač originalus pasirodė turkų kilmės anglas - balso koučeris, pademonstravęs judesio bei dainos terapiją. Sužavėjo partnerių laisvumas, betarpiškas bendravimas, sugebėjimas džiaugtis ir mažiausia smulkmena.

Įsiminė ir ekskursija po Austrijos sostinę Vieną, kurioje dera klasika ir modernumas. Gėrėjomės didingais pastatais, prabangiais rūmais bei jaukiomis senamiesčio gatvėmis. Apsilankėme Muzikos namuose, kur galėjome susipažinti su šiuolaikinės muzikos technikos naujovėmis, pasiklausyti Vienos klasikų – Mocarto, Štrauso, Šuberto kūrinių.

Viešnagė Austrijoje paliko puikų įspūdį. Pasidalijome darbo patirtimi, susipažinome su kitų šalių kultūra, patobulinome užsienio kalbų įgūdžius. Įsitikinome, kad visose šalyse pagrindinė vertybė – žmogus. Nors ir gyvename hedonistinėje visuomenėje, turime ugdyti jauno žmogaus dvasią, sužadinti jo norą domėtis pasauliu, tobulėti, nes tik išsilavinęs, aktyvus pilietis gali išlikti šiandieniniame pasaulyje.

 

Puslapis 14 iš 14