Telšių suaugusiųjų mokykla

Renginiai, skirti gimtajai kalbai

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Aldona Norkienė

Vasario mėnesį Suaugusiųjų mokykloje vyko renginiai, skirti gimtosios kalbos puoselėjimui. Mokiniai ir mokyklos bendruomenės atstovai dalyvavo nacionaliniame V.Kudirkos Dailyraščio konkurse „Rašom! 2017‘‘. Gražiausiai rašančia mokine, kaip ir pernai, pripažinta Samanta Saltonaitė (IVa kl.) Džiugu, kad mokytojai irgi miklino rankas norėdami išgauti dailų raštą. Originaliausio rašto savininkėmis tapo Lina Galdikienė, Jolanta Stonienė, Stanislava Višniauskienė, Gražina Raudonienė. Jų darbai išsiųsti į Vilnių.

Vasario 21 d. minint gimtosios kalbos dieną buvo organizuojama plakatų apie kalbos išsaugojimą paroda, per įvairių dalykų pamokas vyko diskusijos apie kalbos bei tarmės reikšmę žmogaus gyvenime, mokyklos bibliotekoje surengta žodynų paroda.

 

Vasario 24 d. mokykloje buvo rašomas nacionalinis diktantas. Ši akcija jau tapo tradicija, sukviečiančia visus kalbos mylėtojus pasitikrinti gimtosios kalbos žinias. Tai ne tik kalbos įgūdžių pasitikrinimas, bet ir bendrystės jausmas. Malonu, kad kasmet vis daugėja norinčių dalyvauti gimtajai kalbai išsaugoti skirtose akcijose.

 


 

Padėka Gabijai Vėlavičiūtei

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Aldona Norkienė

Dėkojame IIIa klasės mokinei Gabijai Vėlavičiūtei už dalyvavimą G.Morkūno vardo esė konkurse. Jos esė „Karalius savo soste'' bus spausdinamas interneto dienraštyje „Bernardinai.lt''
 

Suaugusiųjų švietėjai dalijosi patirtimi

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Sonata Albrikienė

Į seminarą „Suaugusiųjų skaitmeninis raštingumas, verslumas ir užimtas“ susirinko suaugusiųjų švietimo atstovai iš Plungės, Šilalės, Tauragės ir Telšių. Renginio metu buvo pristatytos PIAAC tyrimo išvados, diskutuota, kaip šio tyrimo kontekste reikėtų organizuoti suaugusiųjų švietimą ateityje, kaip panaudoti „Epale“ platformą tobulinant suaugusiųjų švietimo kokybę. Savo darbo patirtimi dalijosi Tauragės suaugusiųjų mokymo centro ir Telšių suaugusiųjų mokyklos atstovai

Mūsų mokyklos andragogės A. Sirutienė ir S. Albrikienė dalijosi savo patirtimi organizuojant jau tradicija tapusius  Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius – dailės ir literatūros popietes. Susirinkusieji į seminarą galėjo apžiūrėti A. Sirutienės paveikslų parodą, kurią pristatė pati autorė, o S. Albrikienė pasiūlė praktiškai išbandyti kai kurias šių renginių veiklas.


   

Dailės ir literatūros popietė

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Sonata Albrikienė

2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ prasidėjo Telšių suaugusiųjų mokyklos dailės mokytojos Aušros Sirutienės - Oreigės tapybos darbų parodos pristatymu - literatūrine popiete „Rudenėjanti moteris rudenį“. Lietuvių kalbos mokytoja Sonata Albrikienė susirinkusius pakvietė skaitant M. Martinaičio, J. Aisčio, V. Mykolaičio-Putino eiles ieškoti poezijos ir dailės sąskambių. O mokytoja A. Sirutienė visiems pasiūlė atliekant praktinę užduotį parodyti, kaip jie jaučia žodžio ir nuotaikos spalvas. Popietės dalyviai mielai įsitraukė į šį intelektualų žaidimą: deklamavo eilėraščius, komentavo parodos paveikslus, savo įžvalgas siejo su asmeninėmis patirtimis.  Tai jau trečiasis tokio pobūdžio renginys, tampantis suaugusiųjų mokymosi savaitės tradicija.


   

REFLEKTYVAUS MOKYMOSI NAUDA SUAUGUSIŲJŲ PAMOKOSE

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Jolanta Stonienė

Ar mano pamokos suaugusiųjų klasėse netapo rutina, ar ne laikas „pasitikrinti“ ir atnaujinti darbo su suaugusiaisiais gebėjimus? Refleksija. Būtent, „jos didenybė“ privertė atsigręžti į asmeninę andragoginę patirtį bei užduoti sau šiuos klausimus.

Telšių švietimo centrui paskelbus informaciją apie Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos kvietimą į andragogų praktikų edukacinės veiklos gebėjimų tobulinimo mokymus, nedvejodama panorau juose dalyvauti. Suaugusiųjų mokymo ekspertai dr. Vilija Lukošūnienė ir Arūnas Bėkšta paruošė kiekvienam besimokančiajam aktualią „Aštuonių andragoginio meistriškumo pamokų“ programą. Pirmomis mokymų dienomis aiškinomės pagrindinius konstruktyvizmo teorijos bei kontekstualaus mokymosi sampratos teiginius. Aptarėme pažintinių gebėjimų kaitą bei kūrėme mokymų programas skirtingo amžiaus grupėms. Analizavome vertybinių nuostatų ir reflektyvaus mokymosi reikšmę suaugusiųjų mokymosi sėkmei. Po kiekvienos temos buvo atliekamos užduotys, diskutuodavome porose ar grupelėse. Taip reflektuodami sužinojome apie kolegų turimą patirtį, tuo pačiu geriau pažinome ir save.

Pirmos dalies mokymų pabaigoje lektoriai pateikė keletą refleksijos pratimų pavyzdžių bei pasiūlė išbandyti juos savo darbe. Šią užduotį atlikti nusprendžiau mokinių profesinės karjeros planavimo pamokoje tema „Vertybių pažinimo svarba, priimant karjeros sprendimus“. Pamokoje ugdoma karjerai svarbių asmenybės charakteristikų pažinimo kompetencija. Siekiama, kad mokiniai suprastų, kaip asmeninės ir darbo vertybės – principai, kuriais vadovaujamasi gyvenime, – paveikia karjeros sprendimus.

Po trumpos diskusijos apie vertybių sampratą klasėje vyko žaidimas. Jo metu buvo galima pirkti vieną iš pasiūlymų. Ribotas nusipieštų pinigų kiekis nulėmė įsigytų vertybių kiekį. Mokiniai iš anksto nežinojo, kiek pirkimo galimybių turės. Taupiusiems neišnaudoti pinigai liko beverčiais, o išlaidaujantiems jų pritrūko. Visai kaip realiame gyvenime – „jeigu būčiau žinojęs...“ Žaidimo pabaigoje mokiniai porose vieni kitų klausinėjo, ką darytų kitaip, jei turėtų antrą galimybę, dėl kurio veiksmo gailisi, kuriuo pirkiniu džiaugiasi, kada sunkiausia buvo apsispręsti ir t.t. Jų atsakymai – jau refleksija.

Norėdama atlikti mokymų metu užduotą namų darbą, šiai pamokai pritaikiau lektorių pasiūlytą „Metaforą“. Šis refleksijos pratimas tinka dalyvių emocinės būsenos atskleidimui. Klasėje įvairiose vietose prilipdžiau daug gyvūnų paveikslėlių. Kiekvienam mokiniui reikėjo išsirinkti tokį, kuris geriausiai atspindėtų tai, kaip jis šiuo metu jaučiasi. Pavyzdžiui, žuvelę pasirinkęs mokinys jautėsi, kaip „žuvis vandenyje“, nes, būtent, tokius pasirinkimus, kaip ir žaidime, darytų savo karjeros kelyje. Liūdną šuniuką pasirinkusiajam nepasisekė – neužteko pinigų svarbiausioms, jo manymu, vertybėms įsigyti.

Po trumpos diskusijos mokiniai sutiko, kad tiek patirtinių veiksmų, tiek emocinės būsenos refleksija pamokai suteikia prasmę. Apmąstyta ir įsivertinta veikla skatina planuoti tolimesnius žingsnius savo siekių įgyvendinimui. Šimtu procentų sutinku su andragoginio meistriškumo pamokų lektoriais, kad reflektyvus mokymasis skatina aktyvų ir sąmoningą įsipareigojimą – giluminį požiūrį į mokymąsi, savianalizę, problemų sprendimą.

 

   

Mokytojų dena 2016m.

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė 9b klasės mokinė Kamilė Norvilytė

Spalio 5 d. po dviejų pamokų mūsų mokyklos mokiniai pakvietė visus mokytojus į muzikos kabinetą. Mokytojo dienos proga dėkojome mokytojams ir auklėtojams už kantrybę, už suteiktas žinias, už malonų bendravimą. Mergaitės deklamavo mokytojams skirtas eiles, mokinių ansamblis atliko dainą „Kaltas ruduo“, kuriai būgnais pritarė 8 klasės mokinys Raigardas. Mokiniai įteikė mokytojams savo padarytas dovanėles - knygų skirtukus.

 

 


   

Puslapis 5 iš 16