Telšių suaugusiųjų mokykla

Sveikinimas

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

 

Mieli mokytojai, moksleiviai, tėveliai, globėjai

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Su spalvingais medžių lapais ir rudenio vėjo gūsiais rugsėjis atvers naują mūsų gyvenimo puslapį. Pagalvokime, ką svarbiausio norėtume jame užrašyti. Branginkime kiekvieną savo dieną, pripildykime ją kaip indą naujomis svajonėmis, viltimis ir pastangomis pamatyti visame kame sėkmės perspektyvą, pajuskime visą gyvenimo pilnatvę.

 


SĖKMINGO IR GAUSA DŽIUGINANČIO JUMS RUGSĖJO

Mokyklos direktorius Gediminas Simanavičius


 

 

 

Telšiuose startuoja produktyvusis mokymasis

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Darius Martinkus

Rugpjūčio 20-21 d. Telšiuose vyko seminarai ,,Produktyviojo mokymosi kompetencijų ugdymas“ III modulis. Mokymuose dalyvauja 6 Respublikos mokyklų pedagogai, vadovai, specialistai tarp jų ir Telšių Suaugusiųjų mokyklos mokytojai.

Pagrindinės temos:

Produktyvusis mokymasis ir bendrieji ugdymo planai. PM ugdymo turinio konstravimas. Individualūs ugdymosi panai. Produktyviojo mokymosi tvarkaraščio sudarymas. Pasirengimas mokslo metų pradžiai.

Nuo rugsėjo 1d. suaugusiųjų mokyklos PM (produktyvaus mokymosi) klasėje pageidauja mokytis 9 devintokai. Mokys juos mokytojai J.Koncevičius ir J.Klimienė

Rugsėjo mėnuo – orientacinis mėnuo. Kas neapsisprendę ir pageidaujate mokytis kitaip –kviečiame prisijungti.


 

Paskutinis skambutis

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Akimirkos iš gegužės 28d. vykusios paskutinio skambučio šventės

 

 

 

Mokinių konferencijoje

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Kovo 10 dieną Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje vyko respublikinė praktinė mokinių konferencija „Įvairiaskambė Lietuva tautų pynėj“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. Šiame renginyje pranešimą skaitė Telšių suaugusiųjų mokyklos IIIa klasės mokinė Deimantė Steckytė. Ji, konsultuodamasi su lietuvių kalbos mokytoja S. Albrikiene, paruošė pristatymą „Žydų tautos pėdsakai Telšiuose“. Mokinė pasinaudojo keletą metų mūsų mokykloje vykdyto ir 2009 metais užbaigto tarptautinio projekto „Žydų švietimo tradicijos Europoje“ medžiaga ir pačios surinkta informacija apie šios tautos kultūros įprasminimą viešosiose miesto erdvėse.

Prasmingai paminėti Nepriklausomybės atkūrimo dieną panoro ir dar dvi tos pačios klasės mokinės Vaida Vasiliauskienė ir Jurgita Daugmaudytė. Merginos džiaugėsi galimybe praplėsti savo akiratį, nes išgirsti pranešimai buvo įdomūs ir informatyvūs. Visos trys mokinės teigė, kad dalyvavimas tokiuose renginiuos suteikia ne tik mokslinės naudos, bet ir praktinės – mokomasi bendrauti nebuitinėje terpėje, atsiranda noras patikėti savo jėgomis ir paskata tobulėti. Panašią mintį išsakė ir konferenciją apibendrinęs KU socialinių mokslų fakulteto dekanas Humanitarinių mokslų daktaras profesorius Antanas Bučinskas. Profesorius pasidžiaugė susirinkusia jaunuomene, kuri Nepriklausomybės 25-mečio išvakarėse įkvepia tikėjimui ir vilčiai, kad šie jauni žmonės kurs tolerancija ir išmintimi grįstą gyvenimą Lietuvoje.


 

 

   

Karjeros diena

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Jolanta Stonienė

 

Kovo 5 d. Telšių suaugusiųjų mokyklos mokiniai dalyvavo „Džiugo“ gimnazijoje suorganizuotame renginyje „Karjeros diena – 2015“. Abiturientai, susirinkę aktų salėje, išklausė atvykusių rajono svečių sveikinimo žodžius. Aktualius pranešimus apie specialistų poreikį Telšių apskrityje ir Lietuvoje, karjeros ir gyvenimo kokybės sąsajas skaitė darbo biržos bei V. Borisevičiaus kunigų seminarijos atstovai. Būsimieji studentai turėjo galimybę atskiruose kabinetuose susitikti su dominančios aukštosios mokyklos atstovais bei išgirti atsakymus į rūpimus klausimus.

 

 

   

Nacionalinis diktantas suaugusiųjų mokykloje

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Sonata Albrikienė

Grupelė lietuvių kalbos gerbėjų vasario 21 dienos rytą susirinko mūsų mokyklos lietuvių kalbos kabinete rašyti Nacionalinio diktanto. Mums atrodė prasminga taip pagerbti abi Lietuvos Nepriklausomybės dienas, juk būtent rūpestis dėl gimtosios kalbos sukėlė Tautinį sąjūdį ir atvedė į 1918 m. vasario 16-ąją. Trys mokytojos ir dvi mokinės susikaupusios rašė gražia, taisyklinga tartimi Marijaus Žiedo diktuojamą tekstą, o paskui visos diskutavo apie primirštas gramatikos taisykles. Džiaugėmės, kad nuo 2005 metų atsiradusi graži iniciatyva šiemet pasidarė dar prieinamesnė žmonėms – tikrai smagiau rašyti ne savivaldybės salėje, o savame būryje. Tikimės, kad kitais metais tiek mokytojų, tiek mokinių būrelis pagausės, juk nėra taip svarbu varžytis dėl titulo, svarbiausia – rūpestis gimtąją kalba.

„ Gimtoji kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.“ (Mikalojus Daukša (XVI a.))


 

   

Produktyvusis mokymasis – nauja galimybė kitokiam mokiniui

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Sonata Albrikienė

Nuo kitų mokslo metų Telšių suaugusiųjų mokykla pradės taikyti Produktyviojo mokymo modelį jaunimo ugdymo skyriuje. Ši naujovė jau išbandyta trijose respublikos mokyklose, o nuo rugsėjo 1-osios ją taikys dar septynios (jų tarpe ir TSM).

Vasario 19 d. pradėjome kone metus truksiančius būsimų produktyviojo mokymo mokytojų ir visos mokyklos bendruomenės mokymus, kad per ateinantį pavasarį ir vasarą pasirengtume rugsėjį priimti mokinius į šias alternatyvaus mokymosi grupes. Tai bus devintokai, nusprendę išbandyti kitokį pagrindinio išsilavinimo įgijimo būdą: dalį savaitės dienų mokytis mokykloje, o likusią dalį – praktinio mokymosi vietose. Lektorių komanda mokyklos bendruomenei pristatė „Alternatyviojo ugdymo“ projektą, išaiškino produktyviojo mokymosi teorines prielaidas, aptarė išbandžiusiose mokyklose įvykusius pokyčius mokantis produktyviojo mokymosi būdu.

Mokytojams iškilo daugybė klausimų, bet į juos atsakymų ieškoti dar yra laiko, dar bus seminarų ir diskusijų, bet esame nusiteikę ieškoti naujų būdų mokyti mūsų kiek kitokius neakademinius mokinius.

   

Puslapis 8 iš 14