Telšių suaugusiųjų mokykla

Suaugusiųjų mokykla įsijungė į projektą „Europos dviračių iššūkis 2014‘‘

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Aldona Norkienė

Gegužės 20d. 18 val. Telšių suaugusiųjų bei „Ateities‘‘ pagrindinės mokyklos moksleiviai bei mokytojai

gausiai rinkosi į Turgaus aikštę prie seniūnijos. Telšių Visuomenės sveikatos biuro atstovas Mantas Karečka pristatė projekto „Europos dviračių iššūkis 2014‘‘akciją „Mink už Telšius‘‘. Jis pažymėjo, kad pagrindinis šios akcijos tikslas – skatinti gyventojus dažniau naudoti dviratį, mažinti miestų oro taršą bei gerinti gyventojų fizinį aktyvumą. Išklausę sveikinimo žodžių ir susipažinę su maršrutu, visi dalyviai sėdo ant dviračių ir lydimi policijos automobilio, pajudėjo Viešvėnų link. Vieni dviratininkai norėjo važiuoti greičiau, kitiems buvo sunkoka prisitaikyti prie tokio tempo, tačiau buvo stengiamasi išlaikyti vientisą koloną. Privažiavę Viešvėnų tvenkinį , visi dviratininkai sustojo pailsėti, susipažinti ir pabendrauti. Pasigrožėję atgimusia pavasario gamta, grįžome atgal į miestą. Nors ir pavargę(numynėme apie 15 km.), tačiau jautėmės laimingi dalyvavę pilietinėje akcijoje. Manau, kad šis projektas paskatins gyventojus pamėgti dviratį – kaip ekologišką transporto priemonę.

Akcijos dalyvės: Aldona, Jolanta, Gitana

 

Mokomės susitikti su darbdaviu

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Jolanta Stonienė

Gegužės 20 d. Telšių suaugusiųjų mokyklos moksleiviai dalyvavo Telšių Jaunimo darbo centro organizuotame praktiniame užsiėmime „Darbo pokalbis ir jo imitavimas“. JDC Mažeikių skyriaus vyr. specialistė Ligita Diržininkienė pateikė filmuotą medžiagą su įvairiais darbo interviu pavyzdžiais. Mokiniai komentavo stebėtus atvejus, diskutavo apie tai, ar tinkamai elgiasi pretendentai, atvykę į darbo pokalbį. Naudingi lektorės patarimai apie CV rašymą bei tinkamą prisistatymą darbdaviui ypač pravers dvyliktokams, skaičiuojantiems paskutines dienas mūsų mokykloje.

 

Šimtadienis

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Ši linksma abiturientų šventė vis dar švenčiama TSM. Šiais metais Šimtadienis juodai baltom pėdom pripėdavo visą mokyklą, taip primindamas ir geras, ir blogas dienas, praleistas mokykloje, taip parodydamas, kad tik geras žingsnis liko iki egzaminų. Abiturientai ta proga turėjo įveikti ne tik vienuoliktokų užduotis, bet ir mokytojų paruoštus išbandymus. O prizų būta puikių: egzamino angelo plunksna, atleidimas nuo kontrolinio, nuodėmių išpirkos lapas. Po humoristinės, bet rimtai nuskambėjusios priesaikos šventę užbaigė didžiulis paguodos prizas – tortas, skirtas abiturientų jėgų atsargoms kaupti.

 

 

Prašymas skirti 2% mokyklai

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Mokyklos direktorius

Prašome pervesti 2% pajamų mokesčio į Telšių suaugusiųjų mokyklos sąskaitą. Detalią instrukciją kaip užpildyti formą galite rasti čia.

 

Sveikinimas

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė mokyklos bendruomenė

Sveikiname IVb klasės moksleivę Vaivą Andrejauskaitę rajoninėje vokiečių kalbos olimpiadoje užėmus I vietą. Šaunuolė, Vaiva!

   

ImPrO-F veikla tęsiasi

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Jolanta Stonienė

Telšių suaugusiųjų mokykla tęsia veiklą Leonardo da Vinci programos tarptautiniame naujovių perkėlimo projekte ImPrO-F – „Profesinio orientavimo tobulinimas – darbas kiekvienam“. Tikslas – susipažinti su šių šalių profesinio orientavimo sistemomis, jas palyginti ir pasidalinti gerąja patirtimi. Pažintis su profesinio orientavimo situacija Vokietijoje, Austrijoje, Anglijoje bei Ispanijoje atveria galimybes tobulinti kompetencijas europiniame lygmenyje.

Gruodžio mėnesį Ispanijoje Madride vyko trečiasis tarptautinio Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projekto ImPrO-F partnerių susitikimas. Iš Telšių vyko šeši atstovai. Telšių suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pavaduotoja Aušra Vilkaitė ir vokiečių kalbos mokytoja Dalia Jasiulienė dalyvavo dviejų dienų susirinkime, kurio metu buvo diskutuojama apie projekto veiklos metu iškilusias problemas.

Prieš kelionę mokykloje buvo pristatyta dalyvių parengta modulinių mokymo kursų medžiaga – galutinis laukiamas produktas, kuriuo galės naudotis profesinio orientavimo srityje dirbantys specialistai. 10 nacionalinių bandomųjų kursų dalyvių aptarė temos aktualumą, turinio bei naudojamų mokymo priemonių pritaikomumą. Jų įvertinimas ir buvo perduotas tarptautinio partnerių susitikimo dalyviams. Atsižvelgus į visų šalių atstovų pastabas, buvo nutarta modulių programas dar koreguoti.

Tuo pat metu TSM karjeros koordinatorė Jolanta Stonienė ir anglų kalbos mokytoja Lina Galdikienė pristatė savo sudaryto modulio „Teoriniai pagrindai“ programą. Tarpnacionaliniuose trijų dienų bandomuosiuose apmokymuose dalyvavo daugiau nei 30 kursų dalyvių iš 5 Europos šalių. Pilotiniuose kursuose aktyviai dalyvavo bei visus 6 modulius išbandė ir įvertino kartu į Madridą vykusios profesinio orientavimo specialistės – karjeros ugdymo konsultantė Akvilė Bukinienė ir Plungės teritorinės DB Telšių jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Vitalija Stasiulienė.

Esminiai įpusėjusios veiklos rezultatai:

· Europietiško požiūrio į jaunimo grupių, kurioms gresia socialinė atskirtis, užimtumą skatinimas.

· Prasmingų mainų tarp profesinio orientavimo specialistų skatinimas.

Paklausti „Ką jums davė šie mokymai?“, dalyviai dažniausiai atsakė: „Refleksijos svarbą, santykių formavimą (pasitikėjimą) ir priėjimą prie informacijos.“

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

http://www.impro-f.eu/ 

   

Tarmių metus palydint

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Aldona Norkienė

Baigiantis tarmių metams, gruodžio 12-13 d. Anykščiuose vyko respublikinis tarmių festivalis „Kalbom iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu‘‘. Jame dalyvavo ir Telšių miesto mokyklų (Suaugusiųjų, „Atžalyno‘‘ bei „Džiugo‘‘) lietuvių kalbos mokytojos.

Koplyčioje-pasaulio anykštėnų kūrybos centre- svečius pasitiko A.Baranausko ir A.Vienuolio- Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas. Atvykusius jis vaišino namine duona sakydamas, kad tarmė žmogui turi būti kaip duona, o bendrinė kalba – pyragas. Tokiam jo palyginimui pritarė ir jaunosios Anykščių menininkės, išpjausčiusios iš naminės duonos festivalio pavadinimo raides.

Pirmoji tarmių festivalio diena prasidėjo konferencija „Tarmės ir kūrybinės industrijos‘‘. Pranešimus pristatę mokslininkai kvietė susirinkusius diskutuoti apie tarmių išlikimą globaliame pasaulyje. Nors dauguma Lietuvoje veikiančių įmonių jau turi angliškus pavadinimus, tačiau buvo pasiūlyta pereiti prie tarmiškų, taip išsaugant savąją tapatybę. Videomeno parodos tarmių ir etninės kultūros tematika pristatyme taip pat buvo gilinamasi į žmogaus prigimtį, klausiama, kodėl taip lengvai atsižadame savo šaknų ir pasiduodame kalbos bei kultūros naikinimui. Po parodos aptarimo galėjome paklausyti A.Baranausko poemos „Anykščių šilelis‘‘ skaitymų įvairiomis tarmėmis. Žemaitiškai A.Baranauską prakalbino Šiaulių universiteto prorektorius doc. dr. Juozas Pabrėža. Visi mokslininkai, kalbininkai bei aukštųjų mokyklų dėstytojai, skaitę savo gimtąja tarme A.Baranausko „Anykščių šilelio‘‘ ištraukas, teigė, kad kalbėti tarmiškai įgimta ir savo tarmės niekada nevalia pamiršti. Vakaro pabaigoje buvo demonstruojami filmai, kuriuose kalbama apie etninę kultūrą, tarmes, ieškoma tautinės savasties šaknų.

Antrąją festvalio dieną vyko diskusija prie apskritojo stalo: „Tarmių metai ir Lietuvos regionų plėtra: quo vadis arba kas toliau?‘‘ Buvo kalbama apie kiekvieno piliečio indėlį į savo tarmės bei regiono išsaugojimą, patriotiškumo ugdymą. Po pietų pasirodė respublikinių konkursų, skirtų tarmių metams, laureatai. Juos pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri pasidžiaugė, kad šalyje tiek daug talentingų moksleivių ir palinkėjo jiems toliau savo darbais garsinti gimtąjį kraštą. Festivalį vainikavo bardų, dainuojančių tarmiškai, koncertas.

Nors festivalis baigėsi, tačiau kaip teigė šio renginio organizatoriai, tarmių lobynai neišsemiami ir reikia juos saugoti, nuolat skatinti jaunimą kalbėti gimtąja tarme.

Mūsų mokyklos moksleiviai taip pat įsijungė į Tarmių metų paminėjimą. Jie buvo skatinami vartoti savo gimtąją tarmę, ja didžiuotis. Lietuvių kalbos mokytojos vedė keletą pamokų tarmiškai, muzikos pamokose moksleiviai mokėsi žemaitiškų dainų bei šokių, dailės mokytoja supažindino su liaudies meno lobynais. Grupė moksleivių rinko senovinius žodžius, ateinančiais metais žada parengti žemaitiškų žodžių žodynėlį. Beje, ateinantys metai paskelbti Etnografinių regionų metais.


 

   

Savęs pažinimo diena Telšių suaugusiųjų mokykloje

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Parašė Jolanta Stonienė, Telšių suaugusiųjų mokyklos karjeros koordinatorė

2013 m. lapkričio 18-24 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija paskelbė keturioliktąją suaugusiųjų švietimo savaitę “Suartėjimai: nuo asmeninės savasties iki Europos piliečio”.

Savaitė skirta savęs pažinimui ir supratimui, asmeninės savasties puoselėjimui, savo šaknų paieškai kultūroje, kalboje ir tarmėse, suvokimui, kad nuo mūsų pačių priklauso asmeninė, bendruomenės, tautos, Tėvynės ir Europos gerovė.

Telšių suaugusiųjų mokykla aktyviai dalyvavo bei pati organizavo savaitės renginius. Lapkričio 19 d. mokykloje buvo skelbiama savęs pažinimo diena. Mokiniai rinkosi į netradicinę karjeros pamoką. Telšių rajono mokyklų karjeros konsultantė Akvilė Bukinienė asmeniniu pavyzdžiu sudomino pamokos dalyvius, papasakodama apie savo profesinės karjeros kelią. Diskusijai kelią atvėrė parodyta video medžiaga apie studijas Lietuvoje bei užsienyje. Karjeros konsultantė kalbėjo apie pirmojo karjeros žingsnio – savęs pažinimo – svarbą siekiant sėkmingos profesinės ateities, paragino mokinius rašyti asmeninius karjeros planus. Suaugusiųjų mokyklos mokiniams profesinės sėkmės pavyzdžių toli ieškoti nereikia, nes kiekvienoje klasėje yra jau dirbančių besimokančiųjų, kurie mielai pasidalija jau turima patirtimi.

Karjera – visą gyvenimą trunkantis procesas, todėl šios srities klausimai aktualūs tiek mokiniams, tiek ir mokytojams. Kitas tą dieną mokykloje vykęs renginys – bandomieji mokymai apie savęs pažinimo kompetencijų svarbą profesinei karjerai. Mokyklos mokytojams bei svečiams – karjeros paslaugų teikėjams – buvo pristatyta tarptautinio Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projekto ImPrO-F „Profesinio orientavimo tobulinimas – darbas kiekvienam“ dalyvių parengta modulinių mokymo kursų medžiaga. Renginio dalyviai atliko užduotis, skirtas savo kompetencijų įsivertinimui, žaismingai pasakojo apie asmenines savybes bei vertybes, susijusias su darbu. Buvo diskutuojama apie mokymo medžiagos aktualumą, turinio bei naudojamų mokymo priemonių pritaikomumą.

Pažintis su profesinio orientavimo situacija Vokietijoje, Austrijoje, Anglijoje bei Ispanijoje atvėrė galimybes palyginti, įvertinti bei dalintis gerąja patirtimi europiniame lygmenyje.

 

   

Puslapis 10 iš 14