Atlyginimai

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

 

 

Telšių suaugusiųjų mokykla, 190597382
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. balandžio 23 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. Etatų skaičius
2020 m. I ketvirtis
2020 m. II ketvirtis 2020 m. III ketvirtis 2020 m. IV ketvirtis 2020 m. metinis
1 Bibliotekininkė
887,55
2 Budėtojas
616,45
3 Darbininkas
609,89
4 Dir.pavad.ugdymui
1491,09
5 Direktorius
1616,76
6 IT specialistas
833,70
7 Kiemsargis
609,89
8
Mokytojas
1316,23
9
Raštinės vedėja
833,71
10 Sargas
790,73
11 Soc.pedagogas
951,39
12 Ūkvedė
816,99
13 Vairavimo instruktorius
833,70
14 Valytoja
611,53
Paskaičiuota 1 etatui
Vyr. specialistė Ona Rėkašienė