2017 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

PATVIRTINTA

Telšių suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2017-03-07 d. įsakymu Nr. V1-16

 

 

Prekės

 

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ar darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas

Pirkimo

vykdymo

terminas

Pirkimo būdas

Planuojama viešojo pirkimo vertė metams (eurai su PVM)

Faktinė viešojo pirkimo vertė (eurai su PVM)

Pirkimų iniciatorius

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

22000000-0

Spaudiniai (vadovėliai, uždavinynai ir kt.)

I-II-IV ketvirtis

MVP apklausa

2.278,0

Bibliotekininkė

Pagal poreikį

2

39162100-6

39162200-7

30197620-8

30197630-1

30125100-2

Mokymo priemonės, pagalbinės mokymo priemonės, rašomasis popierius, popierius spausdintuvams, dažų kasetės, kompiuterinė įranga ir reikmenys

I-II-IV ketvirtis

MVP apklausa

3549,0

Bibliotekininkas , Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

3

09132000­3 44800000-8 42992000-6 44500000-5 39224000-8

Ūkinės prekės: benzinas žoliapjovei, dažai, elektros prekės, santechninės prekės, šluotos, šepečiai ir kt.

I - IV ketvirtis

MVP apklausa

200

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

4

39800000-0

39813000-4

39831600-2

Valymo priemonės ir kt. šveitimo pastos ir milteliai, tualetų valikliai

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

400

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

5

30192700-8

30199000-0

30197000-6

30192000-1

 

Raštinės reikmenys; popieriniai ir kiti gaminiai, smulki įranga, ir reikmenys

I -IV ketvirtis

MVP apklausa

700

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

6

30125100-2

Kopijavimo aparatų rašalai ir dažų kasetės

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

300

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

7

09134100-8

 

Dyzelinis kuras, tepalai

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

2.700.0

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

8

09310000-5

Elektra

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

1806,0

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

9

33600000-6

Medikamentai

III ketvirtis

MVP apklausa

100

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

10

44115900-8

Apsaugos nuo saulės priemonės (roletai langams)

II ketvirtis

MVP apklausa

200

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

 

 

Paslaugos

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ar darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas

Numatoma pirkimo pradžia

Pirkimo būdas

Planuojama viešojo pirkimo vertė( eurai su PVM)

Faktinė viešojo pirkimo vertė (eurai su PVM)

Pirkimų iniciatorius

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

79951000-5

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo paslaugos

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

300

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

2

72410000-7

Interneto prieigos paslaugos teikimas

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

420

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

3

64210000-1

Telefono ryšio paslaugos

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

400

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

4

60172000-4

79634000-7

Mokinių pažintinė veikla profesinio orientavimo paslaugos

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

300

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

5

92521000-9

Kitos paslaugos (mokinių lankomų muziejų bilietai)

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

300

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

6

50413200-5

Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos

III ketvirtis

MVP apklausa

100

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

7

66514100-7

Su transportu susijęs draudimas

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

768

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

8

60000000-8

Darbuotojų komandiruotės (kelionė)

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

100

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

9

79951000-5

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugos

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

300

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

10

65100000-4

90000000-7

Vandentiekis ir kanalizacija: vandens pas kirstymo ir susijusios paslaugos; nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos

I - I V ketvi rt i s

MVP apklausa

600

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

11

90511000-2

Kitos paslaugos (šiukšlių išvežimas

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

750

Direktorius pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Pagal poreikį

12

55510000-8

Nemokamas mokinių maitinimas

I-IV ketvirtis

MVP apklausa

5694,32

Socialinė Pedagogė