KVIEČIAME DALYVAUTI MOKYMUOSE SOCIALINĘ ATSKIRTĮ JAUČIANČIUS ASMENIS

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

VšĮ „Nacionalinis mokymų centras“ (NMC) įgyvendindamas Ugdymo plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ organizuoja socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų bendrųjų kompetencijų mokymus 11-oje savivaldybių (Akmenės r., Kelmės r., Klaipėdos m., Kretingos r., Palangos r., Plungės r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šilutės r., Tauragės r., Telšių r.) 2013 m. liepos – lapkričio mėnesiais.

Mokymuose gali dalyvauti socialinę atskirtį jaučiantys asmenys:

· neįgalieji;

· moterys, auginančios vaikus;

· asmenys, gyvenantys kaimiškose ir / arba nutolusiose vietovėse ar kitose socialiai apleistose teritorijose;

· suaugusieji, neįgiję pagrindinio išsilavinimo;

· asmenys, susiduriantys su mokymosi sunkumais ir / arba nedalyvaujantys švietime ir mokyme; anksti iš švietimo sistemos pasitraukę asmenys;

· tautinės ir kultūrinės mažumos;

· imigrantai, prieglobsčio prašantys ir jį gavę užsieniečiai;

· įkalinimo įstaigose esantys ir iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys.

Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su suaugusiųjų laisvalaikio formomis, suaugusiųjų meninės saviraiškos ugdymu, suaugusiųjų pilietiniu ugdymu ir suaugusiųjų finansiniu švietimu.

Mokymai ir dalyvių maitinimas (1 pietūs ir 1 kavos pertrauka) apmokamas iš ES Socialinio fondo lėšų.

Kiekvienoje savivaldybėje renkamos 3 dalyvių grupės. Vienos grupės dalyvių skaičius – 25 asmenys.

Telšiuose mokymai vyks:

2013m. rugsėjo 24d. Plungės teritorinės darbo biržos Telšių skyriuje, S.Daukanto g. 64,Telšiai;
2013m. rugsėjo 30d. Telšių suaugusiųjų mokykloje, S.Daukanto g. 17,Telšiai;
2013m. spalio 8d. Plungės teritorinės darbo biržos Telšių skyriuje, S.Daukanto g. 64, Telšiai.
Mokymų pradžia 10.0val., pabaiga
17.00 val. Baigus mokymus bus išduodamas pažymėjimas.

 

Registracija Telšiuose tel. 8-444 60262