Mokyklos Direktorius

Direktorius

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Gyvenimo aprašymas
GEDIMINAS SIMANAVIČIUS

Gimimo data 1956 m. rugsėjo mėn. 12 d.
Gimimo vieta Ožtakių km. Telšių raj.
Adresas Vilniaus g. 8-19, Telšiai
Kontaktinis telefonas 8 687 36779; 8 612 29286
Šeimyninė padėtis Vedęs
Išsimokslinimas 1963-1968m. Varnių vid. mokykla
Vidurinis išsilavinimas Žarėnų vid. mokykla
Aukštasis universitetinis išsilavinimas 1974-1979m. Vilniaus pedagoginis institutas, istorijos mokytojas
Darbo patirtis 1979-1984 Viekšnalių aštuonmetės mokyklos direktorius, Telšių raj.
1984-1990 LKP Telšių RK instruktorius
1990-1993 Nevarėnų vid. mokyklos direktorius, Telšių raj.
1993-1996 Telšių raj. Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas
1996-1997 LR Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje
1997-2002 Telšių „Ateities“ vid. mokyklos direktoriaus pavaduotojas
2002-09-01 Telšių suaugusiųjų mokyklos direktorius
Užsienio kalbų mokėjimas Rusų k. moku labai gerai, suprantu buitinę vokiečių kalbą
Darbo su kompiuteriu įgūdžiai Dirbu kompiuteriu (Word, Excel ir kt. programomis)
Asmeninės savybės Esu komunikabilus, domiuosi naujovėmis. Turiu daug vadybinės bei pedagoginės patirties.
Pomėgiai Domiuosi istorinio bei kitokio pobūdžio knygomis, įvairiais spaudos leidiniais, keliauju, bendrauju su įvairiais žmonėmis. Stengiuosi daug laiko praleisti gamtoje. Esu aistringas medžiotojas.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Telšių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018-06-28 įsakymo Nr. A1-1052

25 priedas

 

TELŠIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS

DIREKTORIAUS GEDIMINO SIMANAVIČIAUS

2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

1. Įgyvendinti mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelį

Parengti mokytojų pareigybių aprašymai, suformuoti etatai, paskirstyti darbo krūviai

Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. pakeisti ir patvirtinti mokytojų pareigybių aprašai.

Įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros

2. Parengti mokyklos 2019–2021 metų strateginį planą

Atlikta SSGG analizė.

Į planavimą įtrauktos suinteresuotos grupės

Į plano rengimo procesą įtraukti mokytojai, mokiniai, tėvai (susirinkimai protokoluojami).

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. parengtas strateginio plano projektas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.

Projektas suderintas su mokyklos taryba

3. Pagerinti mokinių lankomumą

Pagerinus mokinių pamokų lankomumą, bus pasiekti geresni mokinių mokymo (-si) rezultatai

Lyginant su 2017 m., nepateisintų pamokų mažės 10 proc., o  mokinių pažangumas (birželio mėn.) pagerės 5 proc.

 

 

Rizika, kuriai esant, nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos:

1. ilgalaikis asmens ar darbuotojų nedarbingumas;

2. teisės aktų pasikeitimas, nebuvimas;

3. darbuotojų kaita;

4. lėšų trūkumas.