Istorija

Mokykla šiandien

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Telšių suaugusiųjų mokykla – tai ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką  formalų ir neformalųjį švietimą suaugusiems piliečiams, siekiantiems įsitirtinti kintančioje darbo rinkoje ir tampant aktyvesniais visuomeniniame gyvenime.

Mokykla siūlo įvairias formalias mokymosi formas moksleiviams, siekiantiem įsigyti  pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, nepaisant jų socialinės padėties  bei gyvenamosios aplinkos.

Mokyklos pedagogai sudaro moksleiviams galimybes išsiugdyti laisvesnį gebėjimą bendrauti, kurti ir dalyvauti kultūrinėje veikloje. Mokyklos ruošia įvairias mokymo programas, taiko įvairius mokymo metodus, kad moksleiviai galėtų ugdyti  savarankiško mokymosi bei informacijos valdymo įgūdžius.

Mokyklos veikla pagrįsta demokratiškomis nuostatomis.

Mokykloje organizuojamas dieninis, vakarinis, neakivaizdinis ir savarankiškas mokymas.

Į suaugusiųjų vidurinę mokyklą priimami jaunuoliai, sulaukę 18 metų, o su Švietimo skyriaus leidimu gali mokytis  ir jaunesni. Sudarytos galimybes mokytis nuo 5 klases.

Moksleiviai gali laisvai rinktis norimą mokymosi profilį, dalyko modulį. Kūrybiškumą gali realizuoti papildomo ugdymo būreliuose. Veikia grafikos, kompiuterines leidybos, teatro raiškos, literatų, sveikos gyvensenos būreliai, vokalinis bei estradinis ansambliai.

VIZIJA

Telšių suaugusiųjų mokykla su gimnazijos klasėmis - teikianti kokybišką formalųjį ir neformalųjį švietimą suaugusiems, siekiantiems įsitvirtinti kintančioje darbo rinkoje ir tapti aktyvesniais visuomenės nariais.

MISIJA

Telšių suaugusiųjų mokykla suteikia galimybę įvairaus amžiaus suaugusiems įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Teikia neformalaus ugdymo paslaugas, tenkinančias suaugusiųjų saviraiškos poreikius, siūlo įvairias mokymosi formas bei būdus, formuoja teigiamas nuostatas į nuolatinį mokymąsi.

Kompetentingas, kūrybiškas, iniciatyvus mokytojų-andragogų kolektyvas užtikrina ugdimosi patrauklumą, asmenybės sugebėjimą aktyviai veikti modernioje šiuolaikinėje visuomenėje.

TIKSLAI

Savarankiškos, kritiškos ir konstruktyvios asmenybės formavimas, kad gebėtų spręsti iškilusias problemas.

 

Mokyklos istorija

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

Telšių Suaugusiųjų gimnazija buvo įsteigta 1940 m. spalio 1 dieną. Tai buvo nepilna vidurinė mokykla su dešimtmetės mokyklos programa. Joje buvo įsikūrusios keturios klasės: V-VIII.

Mokykla   įsikūrė buvusios septynmetės, vėliau aštuonmetės, po to 4-tos vidurinės, dabartinės „Atžalyno“ vidurinės mokyklos patalpose. Klasės vadinosi pagal prieškarinių gimnazijos klasių pavadinimus nuo I iki IV. Mokinių buvo iki šimto. Mokykla įkurta direktoriaus L.Abromavičiaus pastangų dėka.

Telšių Suaugusiųjų gimnazijoje 1940 metais dėstė  11 mokytojų. 1941 m. mokėsi 38 mokiniai. Šeštą klasę baigė ir išlaikė egzaminus – aštuoni mokiniai. 1941 m. birželio mėnesį mokslai nutrūko, nes prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.

Po karo Telšių Suaugusiųjų gimnazija vėl pradėjo veikti. Jai vadovavo Telšių gimnazijos direktorius Skeivys. Mokykloje buvo dėstomi įvairūs dalykai: lietuvių kalba, rusų kalba, lotynų kalba, istorija, trigonometrija, fizika, psichologija, evoliucija ir kt. dalykai. Mokėsi lietuviai, latviai, rusai, žydai, vokiečiai ir kitų tautybių žmonės.

1949-1950 m. mokykla pavadinama Telšių suaugusiųjų vidurine mokykla, kuriai vadovavo direktorius J. Kavaliauskas.

1952-1953 m. mokykla vadinosi Telšių Darbo Jaunimo Vidurine mokykla. Vėliau buvo pavadinta Vakarine vidurine mokykla.

1962-1963 m. mokykloje buvo mokomi beraščiai visuomeniniais pagrindais. Pradėjo veikti siuvimo fakultatyviniai kursai, atidaryta meistrų klasė.

1965-1966 m. vadovaujant D. Štarui, pradedamas statyti mokyklos priestatas.

1987-1990 m. sumažėja mokinių skaičius, vidurinis mokslas daugumai atrodo nereikalingas. Nyksta konsultaciniai punktai, mažėja mokinių skaičius.

Nuo 1991 metų mokyklai pradeda vadovauti F. Udalcova. Mokykla pamažu pradeda atgyti, gausėja norinčių mokytis mokinių, ypač vyresnio amžiaus. 1995-1996 m. atšvenčiamas mokyklos 55 – čio jubiliejus, o 2001 m. paminėtas 60 – metis.

Nuo 2002 metų rugsėjo 1 dienos mokyklai vadovauja Gediminas Simanavičius bei pavaduotoja ugdymui Aušra Vilkaitė.