Atlyginimai

Atlyginimai

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

 

 

Telšių suaugusiųjų mokykla, 190597382
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2018 m. spalio 11 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2017 m. 2018 m. I ketvirtis 2018 m. II ketvirtis 2018 m. III ketvirtis
1 Bibliotekininkė 564,88 566,14 562,54 564,40
2 Budėtojas 381,49 389,23 396,38 398,10
3 Darbininkas 412,59 398,10 404,89 398,10
4 Dir.pavad.ugdymui 363,94 341,10 1028,73 1037,84
5 Direktorius 1201,26 1153,86
1652,12 1174,84
6 IT specialistas 408,22 441,35 447,09 451,12
7 Kiemsargis 274,41 398,10 422,43 526,68
8 Klasės auklėtoja 129,07 126,40 126,40 120,66
9 Mokytojas 568,27 594,31 631,42 999,06
10 Raštinės vedėja 452,56 492,46 502,58 504,23
11 Rūbininkas 379,30 398,10 398,10 403,28
12 Sargas 498,81 510,90 537,69 512,93
13 Skyriaus vedėjas 973,81 916,49 1012,73 874,82
14 Ūkvedė 444,46 565,13 492,77
598,44
15 Vairavimo instruktorius 498,69 502,43 502,43
502,43
16 Valytoja 380,25 398,88 397,28
400,50
17 Vyr.soc.pedagogas 812,35 780,66 780,66
697,11
Paskaičiuota 1 etatui
Vyr. specialistė Ona Rėkašienė