Atlyginimai

Atlyginimai

Dėmesio, atidarykite naujame lange. PDFSpausdintiEl. paštas

 

 

Telšių suaugusiųjų mokykla, 190597382
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. liepos 9 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. Etatų skaičius
2019 m. I ketvirtis
2019 m. II ketvirtis 2019 m. III ketvirtis 2019 m. IV ketvirtis
1 Bibliotekininkė

1,00

773,76 786,24
2 Budėtojas 1,00 561,27 561,27
3 Darbininkas 1,00 561,27 550,39
4 Dir.pavad.ugdymui 1,00 1425,51 1404,27
5 Direktorius 1,00 1530,84 1530,84
6 IT specialistas 0,75 653,78 681,53
7 Kiemsargis 0,50 561,27 577,47
8
Mokytojas 12,76 1312,75 1310,54
9
Raštinės vedėja 0,50 684,66 734,80
10 Rūbininkas 1,50 560,17 562,69
11 Sargas 3,00 714,60 774,09
12 Skyriaus vedėjas 0,50 1256,47 1269,01
13 Ūkvedė 1,00 674,73 706,32
14 Vairavimo instruktorius 1,00 688,79 699,90
15 Valytoja 3,00 560,99 585,59
16 Soc.pedagogas 0,50 920,59 924,41
Paskaičiuota 1 etatui
Vyr. specialistė Ona Rėkašienė