Prakalbinti paveikslai

Parašė Sonata Albrikienė

Spausdinti

Telšiuose suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai prasidėjo didžiule respublikine konferencija, o užsibaigė jaukiu kameriniu renginiu, skirtu savo dvasinio pasaulio turtinimui. Telšių švietimo centre vyko dailės parodos atidarymas – literatūrinė popietė „Būsenos, kai žodžiųnepakanka“. Suaugusiųjų mokyklos dailės mokytoja Aušra Sirutienė šį kartą pristatė savo tapybos darbų parodą „Būsenos“, o lietuvių kalbos mokytoja Sonata Albrikienė ėmėsi keisto dalyko – prakalbinti ne tik žiūrovus, bet ir paveikslus.

Stebint gamtą, kai žmogus patiria dvasinio pakilimo, susižavėjimo būseną, dažnai pritrūksta žodžių. Vieniems Dievo duota tai išreikšti eilėmis, kitiems savo tapomais paveikslais, tačiau daugeliui išsiveržia tik atodūsis arba apgailėtinas „puiku“. Šiame renginyje mokytoja S. Albrikienė pasiūlė prabilti poeto Henriko Radausko žodžiais, nes jo eilės tapybiškos, o A. Sirutienės paveikslai poetiški. Nebuvo lengva dalyviams paleisti poeziją iš analizės gniaužtų, o save iš vertinimo baimės, tačiau vėliau patys nustebo, kaip darniai deklamuojami eilėraščiai prigludo prie pasirinkto paveikslo, o tada iš atminties daugeliui išniro ir pačių patirtys, matyti vaizdai. Bandymas lieti akvarelę tą popietę dalyviams leido pabūti kūrėjais, atrasti naujas galimybes fiksuoti savo būsenas, kalbėti vaizdais, eilėm.

Dar ilgai niekas neskubėjo skirstytis, nes norėjosi dalytis naujomis patirtimis, pastebėjimais. Brandus žmogus turėtų būti ne tik aktyvus pilietis, bendruomenės narys, jis visų pirma turėtų būti aktyvus pats sau, – toks apibendrinimas nuskambėjo šešioliktosios suaugusiųjų mokymosi savaitės „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“ paskutiniajame renginyje.